ବସ୍ତ୍ରହରଣ

“ପାଞ୍ଚାଳୀ ମୁଁ , ଆପଣଙ୍କ ସମନ ପାଇ ଆସିଅଛି ଧାଇଁ ଧାଇଁ।” (ଇ.ଡି ଅଫିସ୍। ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଓ ଅଫିସର ଦୁଃଶାସନ…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ

ମାଆଆ

ଆମର ମେଢ଼ ଏଥର ପ୍ରଥମ ହେବ ସବୁ ମେଢ଼ଙ୍କ ଭିତରେ। (ଶରତ ମାସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟ। ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସରିଛି।…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ