ଦୀପ

ଦୀପ ଟିଏ ମୋତେ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁଧିମି ଧିମି ଜଳୁ ଥାଏ,ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଆସରି ନିଜକୁମୁକ୍ତି ପଥ ଖୋଜୁ ଥାଏ। ତାରା ଟିଏ…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ

ମରଣ ବେଳକୁ ତୋର ଶରଣ

ମରଣ ବେଳକୁ ତୋର ଶରଣପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି କି ତୋ ପୀତ ବାସତୋ ଦେହେ ଯାଆନ୍ତି ଲାଖିହୁଅନ୍ତି କି ତୁଳସୀ  ଦୟଣା ମାଳଦେହେ…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ

ଅଳି ହୃଦୟର

ଆଫତାବ ହୋସେନ୍ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ। ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ

କୁହ ଚକାଆଖି

କୁହ ଚକାଆଖି ଆଜି ପଚାରୁଛିଗୃହ ବନ୍ଦୀଶାଳେ ରହି ,ନିଜ ହାତ ଗଢା ନିଜ ସଂସାରକୁଭାଙ୍ଗି ଦେଉଅଛ କାହି ।କୁହ ଚକାଆଖି…….. କେଉଁଠୁ…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ

ଜଗତ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହେ

ଜଗତ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗତ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ…        ପତିତପାବନ ହରି ଏ ଭବରୁ ଦେବେ ତାରି ଅପଲକ…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ