କୂହେଳିରେ ଥିବା ଗୌତମୀମାନେ

ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସ୍ବନାମଧନ୍ୟ କଥାକାର ସ୍ବର୍ଗତ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ମନଛୁଆଁ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ