ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାହିତ୍ୟ – ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା

ସମୟ ପ୍ରବାହର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ବୁଝି ପାରିବା। ଧରାଯାଉ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକାନ୍ତ ଆଦ୍ୟ…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ

ଭାଷାଗତ ବିସଂଗତି ଓ ସାହିତ୍ୟ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କତିପୟ ଭାଷାଗତ ବିସଂଗତି ଓ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ହେଉଛି…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ