ବର୍ଷୀୟାନ୍ ଲେଖକ ଓ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଳାପ

” ମୁଁ ‘ନୀର ପାନ କରିବି,’ ଅପେକ୍ଷା ‘ପାଣି ପିଇବି ‘ ବୋଲି କହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବି। “ ଡ଼.…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ