ବାଲକନିରେ ସଂଜବତୀ

ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର ବାଲକନି ଚଉରାରେ ସଂଜବତୀ ଦିଏସାଲୁଆର ସୁଟ୍‍ ପିନ୍ଧା ବୋହୂଟିଏବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଘଉଡ଼ିଦେଉଥାନ୍ତି ଆକାଶରୁସଂଜର ଶେଷ ନାଲି ଟିକକଏବର୍ଷ ପତ୍ର ଝାଡ଼ିନଥିବା…ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ