Reply To: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇମୋଜି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର

Odia Literary Magazine: ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା Forums Discussion Forum ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇମୋଜି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର Reply To: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇମୋଜି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର

#5584

ଯୁଗକୁ ଚାହିଁ ଭାଷା। ଏଣୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ଆମେ ଟିକିଏ ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ।