Reply To: ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ

#1828
sahityacharcha
Keymaster

ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭାଗଟିଏ ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଲେଖା ପାଇଲେ ଏହା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହେବ।
-ସମ୍ପାଦକ