Subscription Scheme

‘ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା’ର ମୁଦ୍ରିତ ସଂସ୍କରଣ:‘ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା’ ପତ୍ରିକାର ମୁଦ୍ରିତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପ୍ରତି କପିର ମୂଲ୍ୟ ଟ.୪୦/- ମାତ୍ର ଏବଂ ଏହା ଓଡିଶାର ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ‘ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ … Continue reading Subscription Scheme